Kjøpte i god tro – fikk tomteareal av kommunen

Sigurd Andersen og naboene i Pinaveien får beholde tre meter av tomta de ikke eide.