Nedgang i boligprisene i Sandefjord

Sandefjord opplevde en liten nedgang i boligpriser i tredje kvartal. men året så langt har vært en opptur.