Her blir det boliger, mot naboenes og skolens vilje

Utbyggingsområdet ligger rett sør for Gokstad skole. Østerøyveien i høyre bildekant.

Utbyggingsområdet ligger rett sør for Gokstad skole. Østerøyveien i høyre bildekant. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Flere naboer liker det dårlig, men nå går det likevel mot rekkehusbygging i Kamfjordveien.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Boligbyggelaget USBL varslet i 2010 at de ønsker å bygge åtte boligenheter i form av rekkehus og en frittliggende enebolig på tomta de eier i Kamfjordveien, like ved Gokstad skole.

Den planen syntes Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved skolen er heller dårlig.

De peker på at området er et yndet sted for lek og andre aktiviteter for elevene både i skoletiden og på fritida.

LES: Nye boliger vil ta lekeområde

De frykter også at byggingen kan føre til at Gokstad skole, som allerede har sprengt sin kapasitet, skal få enda flere elever.

Trafikksikkerheten i forbindelse med byggeprosjektet, trekker både foreldrene og naboer fram som nok en negativ faktor.

Naboene blir ikke hørt

Når saken nå skal opp til sluttbehandling, følger det med en rekke innsigelser fra naboer.

Flere mener at den planlagte bebyggelsen vil bli for kompakt og at den vil føre til at natur- og lekeområder går tapt.

Det er også blitt satt spørsmålstegn ved hvordan atkomsten til eiendommene og til anleggsområdet skal løses.

Ja i første runde

Da politikerne tok området i øyesyn på forsommeren i fjor, demonstrerte de en helt annen oppfatning av prosjektet enn FAU.

Politikerne mente det var positivt at barn som skal bo i de nye boligene får kort skolevei, cirka hundre meter.

Dessuten likte de at en sti skal markeres og utbedres for barn som bor sør og øst for skolen og utbyggingen.

Byens folkevalgte savnet imidlertid tanker rundt skolekapasitet i prosjektbeskrivelsen.

Fortetting nødvendig

Rådmannen skriver i sin innstilling til politikerne at en stor andel av boligbyggingen i Sandefjord de kommende årene vil måtte skje som en fortetting av eksisterende byggeområder.

LES: – Stor tomtemangel, nå må vi bygge i hagen

Følgelig vil dette av og til skje på arealer der det er delte interesser og der det kreves bearbeiding og sprengning på tomteområdene.

Rådmannen konkluderer med at utbyggingen i Kamfjordveien ikke kommer i vesentlig konflikt med driften av Gokstad skole. Han mener også at leke- og uteoppholdsområdet blir tilfredsstillende godt.

Onsdag 23. mai får vi vite om dette er argumenter politikerne kjøper.

Artikkeltags