Historien skriver seg tilbake til sommeren 2011 da sandefjordsfirmaet Loftum Bygg og Eiendom i forbindelse med kommuneplanarbeidet spilte inn Sandskjæråsen som et aktuelt sted for boligbygging.

De 28 dekarene innenfor krysset Bjørnåseveien-Drakeåsveien er kupert skogsområde omgitt av fjellkoller.

Planer om 40 boliger

Her ønsker Helge Loftum og makker Helge Hov i Mestermegling å bygge 40 leiligheter. Prosjektet omfatter to terrassehus på fire etasjer, seks frittliggende eneboliger og noen firemannsboliger og rekkehus. For deler av prosjektet kan kjøperne selv stå for byggingen.

Atkomst skal skje via Drakeåsveien.

Usikkerhet om grunnforholdene

Innsigelsen fra Jernbaneverket, som fra nyttår har skiftet navn til Bane NOR, kom da utbyggerne var klare for sluttbehandling i Sandefjord kommune.

Én av korridorene i forslaget til ny trasé for Vestfoldbanen går gjennom det aktuelle planområdet.

I et brev til utbyggerne skriver Fylkesmannen at gjennomføringen av InterCity-utbyggingen i Vestfold er prioritert i gjeldende Nasjonal Transportplan.

LES OGSÅ: Mestermegling har flyttet til sentrum

Fylkesmannen ønsker derfor ikke å stanse protesten.

Jernbanemyndighetene peker på at det er knyttet stor usikkerhet til grunnforholdene i området.

Bane NOR er redd for kostnadene

De mener også at dersom Sandskjæråsen-planene gjennomføres, vil det kunne påføre framføringen av InterCity igjennom Sandefjord en betydelig økning av kostnadene.

Alt er klappet og klart fra vår side. Nå venter vi bare på at jernbanemyndighetene skal velge traseen for dobbeltspor for Vestfoldbanen gjennom Sandefjord.

Helge Hov i Mestermegling og Helge Loftum i Loftum Bygg og Eiendom AS

– Alt er klappet og klart fra vår side. Nå venter vi bare på at jernbanemyndighetene skal velge traseen for dobbeltsporet gjennom denne delen av fylket. Det er ikke sikkert Sandskjæråsen blir berørt, men vi må vente til alt er avklart, sier Helge Hov.

Naboer venter på prospektet

Han forteller at de for lengst har hatt informasjonsmøte på Breidablikk grendehus for berørte naboer. De har blant annet uttrykt bekymring for økt trafikk gjennom boliggatene på Hasle.

Etter spørsmålsrunder og avklaringer er det utbyggernes inntrykk at holdningen til boligprosjektet er positiv.

– Vi har til og med fått henvendelser fra naboer som lurer på når vi skal begynne å bygge, for de er interessert i å flytte hit, sier Hov.

Utbyggerne har også gjennomført arkeologiske undersøkelser i området, uten at de har gjort spesielle funn.

Hov og Loftum håper mye vil være avklart i løpet av mars.