Gå til sidens hovedinnhold

BPA Brukerstyrt Personlig Assistent i Sandefjord ?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

BPA – Brukerstyrt personlig assistanse – IKKE fritt brukervalg i Sandefjord – Når?

Dette er dessverre ikke på plass ennå og vi har i HSO-utvalget (Helse Sosial og Omsorg) ventet lenge på behandling av denne saken. Først skulle vi få det opp på vårt møte i november 2020. Så ble det utsatt til februar 2021 pga. Pandemien. Men i februarmøtet fikk vi beskjed om at det måtte utsettes ytterligere til møtet i juni 2021. Møtet i juni kom med beskjed om at saken dessverre ikke ville bli behandlet før på høsten 2021 og da helst sammen med saken om fritt brukervalg om helsehjelp til flere grupper. Dette er veldig skuffende og helt feil mener vi. Saken burde vært behandlet for lang tid siden i respekt for dem som er brukergruppen her, som kanskje ikke selv er i stand til å forutse hva som tjener de best.

Kommunen har så langt drevet mye av hjelpearbeidet mot denne gruppen brukere som stordrift er vår påstand. Altså flere brukere i en boenhet, og muligheten for å kunne serve mange. Dette gir sikkert fordeler sånn rent driftsmessig, men vi må ikke glemme at brukerne her er en utsatt gruppe som kan ha vanskelig for å gjøre krav på tjenester, men som har rettigheter!

BPA er en måte å organisere tjenester på når du har et assistansebehov. Rettigheten om BPA tilsier at har du et behov for hjelp på over 32 timer så skal du få BPA hvis du ønsker det.

Du blir arbeidsleder og bestemmer HVEM (velger egne assistenter), HVA (hvilke arbeidsoppgaver assistenten skal utføre), NÅR og HVOR assistansen skal skje.

BPA er et verktøy som skal sikre likestilling, deltakelse, og frihet til å leve et liv på egne premisser,

FRP mener at du vet best hvordan du vil leve, om du ønsker kommunal eller privat BPA.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.