(Tønsbergs Blad)

Det er den mobile bredbåndsrouteren av A1 dette gjelder.

I brevet skriver Ice blant annet:

«Vi har nylig blitt gjort kjent med to tilfeller av branntilløp i A1-routeren. Alle våre kunder som har én eller flere av denne routertypen blir derfor bedt om å koble fra batteriet, som et føre var-tiltak.»

«Routeren kan fremdeles brukes med strømkabel etter at batteriet er koblet fra, uten at det vil ha betydning for routerens ytelse. Har du behov for å bruke routeren et sted uten tilgang til strøm, kan den fremdeles både lade og bruke batteriet. Men som med bruk av hjemmeelektronikk generelt, anbefaler vi at batteriet ikke står i routeren og lader kontinuerlig. Når batteriet ikke er i bruk ber vi derfor om å koble det fra routeren».

Dersom man er helt avhengig av å bruke strøm og batteri samtidig ber Ice om at de tar kontakt for nærmere informasjon.

Videre skriver de:

«Vi beklager ulempen dette medfører, men vi setter alltid sikkerheten til våre kunder først, og det er derfor viktig at man kobler fra batteriet i A1-routeren når man har tilgang på strøm».