(Tønsbergs Blad)

Det sier brannsjef Per Olav Pettersen i Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB). Han var én av dem som ble kalt inn av fylkesmannen i Vestfold til et ekstraordinært møte tidligere i dag.

Temaet for møtet var brannfaren i Vestfold gjennom spesielt fellesferien.

– Det er mange år siden vi har hatt en så intens tørkeperiode, og det er ikke regn i sikte. Derfor er det svært viktig at folk ikke gjør opp åpen ild i nærheten av skogholt og vegetasjon hvor brann sprer seg lett, sier Pettersen.

Han legger til at man bør la engangsgrillen ligge:

– Når det oppstår skogbrann er det 90 prosent av gangene menneskelig aktivitet som er skyld i antenningen.

– De fleste forstår alvoret

Pettersen forteller at det i de fleste skogbranntilfellene som rapporteres går bra:

– Vi håper det fortsetter slik – også i fellesferien. De aller fleste skjønner alvoret, og tenker seg om før de for eksempel griller.

Brannvesenet flyr faste, daglige ruter over Vestfold for og ser etter røyk.

Kan bli brannbomber

Knut Ivar Løken, skogsjef hos Fylkesmannen i Vestfold, oppfordrer skogeiere til å begrense ferdselen i de tørreste områdene.

– Sett i hvert fall opp plakater så folk er obs. Det er for mange som er uvitende om hvor livsfarlig en liten ild kan bli. Knusktørre skogarealer er å regne som brannbomber, sier Løken.

Dette gjør du om skogbrann oppstår

  • Ring umiddelbart 110, brannen kan spre seg svært raskt.
  • Varsle om mulig andre, i hytter eller hus, som kan bli truet.
  • Start slokkingsarbeidet hvis det er mulig.

Du kan lage et effektivt redskap ved å hogge et lite løvtre på om lag to meter. Fjern kvister nedenfra til det er igjen en dusk i toppen av treet. Bruk treet som en feiekost, og fei flammene, ikke slå, tilbake i brannområdet. Det er også mulig å bruke sand eller tepper for å kvele flammene. Hvis du har tilgang til vann kan både hageslange, hagekanner og bøtter gjøre god nytte.

Kilde: VIB