Breddeidretten kan trene igjen – men treningstimer i sal må ha større avstand