Jeg kjente på mange følelser da jeg så programmet - sinne, frustrasjon, sorg, tristhet og skam. Ett at verdens rikeste land, vi kan da ikke være stolte av dette?

Nå må fokuset flyttes til disse utfordringene og omsorgen vi ønsker for våre eldre og syke.

Vi har penger nok

Det får være grenser hvor gøy det er å leke med EU og andre utenlandske utfordringer, mens man glemmer det som skjer innenfor egne grenser.

Norge har ikke dårlig økonomi, det gjelder å prioritere. Det sendes mange penger ut av landet, det bevilges mye penger til formål i Norge som jeg mener nødvendigvis ikke er en offentlig oppgave. Det som bør prioriteres først, er helse og omsorg. Nå så vi på nyhetene at regjeringen kutter i overføringen til landets sykehus. Dette strekker seg inn i rekken av politiske prioriteringer og valg jeg finner vanvittig.

Gjør vi nok?

Regjeringen fremmer budsjetter og bestemmer overføringene til kommunene. Det er kommunene som skal fordele disse pengene til ulike formål i kommunen. Da må jeg se til kommunen jeg bor i, Sandefjord og hvordan er egentlig tilstanden her? Vi har i mange år med de pengene vi har, prioritert nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger, og ved budsjettbehandlingen nå i desember så reverserte vi kuttet på antall nye sykehjemsplasser.

Men er det nok?

Må vite alt

Vi trenger full oversikt om vi skal fatte riktige beslutninger i tiden fremover.

Som folkevalgt i Sandefjord så bærer jeg selvfølgelig en del av ansvaret for hvordan tilstanden er, men jeg føler ofte at vi ikke får det fulle og hele bildet uten at jeg nå angriper noen for det.

Syv spørsmål

Avsløringen i programmet Brennpunkt gjør at jeg vil skaffe meg en bedre innsikt i hvordan situasjonen i Sandefjord er og vil derfor stille kommunedirektøren følgende spørsmål i formannskapets møte 31. januar:

  1. Hvor mange søkte om sykehjemsplass i Sandefjord kommune i 2021 og 2022?
  2. Hvor mange ble innvilget, og hvor mange fikk avslag i 2021 og 2022?
  3. Hvor mange personer anser administrasjonen at har et reelt behov for sykehjemsplass i Sandefjord kommune, basert på kunnskap ifra hjemmesykepleien?
  4. Hvor mange brukere betjener hver enkelt i hjemmetjenesten/hjemmesykepleien?
  5. Hvor mye tid er satt av til hver bruker?
  6. Hvordan er språksituasjon, kan alle ansatte kommunisere godt med brukerne?
  7. Har de ansatte til enhver tid den nødvendige kompetansen til å gi kvalifisert hjelp? (medisinering, ernæring og pleie).

Svar på dette kan være en god start

Å få svar på disse spørsmålene vil være en god start.

Vi som folkevalgte må få full innsikt, slik at vi kan gjøre riktige prioriteringer.