Tilsynelatende er valgkampen i gang. FRPs gruppeleder Cathrine Andersen ønsker å slå et slag for en verdig eldreomsorg. Dette med bakgrunn i NRKs program «Brennpunkt». Om det er noen grunn til å rope «ulv» i vår kommune er ikke godt å vite, men at antall sykehjemsplasser stadig er en utfordring, har ikke Oslo enerett på. Våre kommunale hjemmetjenestebiler er imidlertid stadig synlige så vel i grisgrendte strøk som i sentrum av byen. Og med alle leilighetene i bryggekanten samt nord i byen, øremerket aldersgruppen 65+, har nok kommunen (vi) en utfordring. En øyeåpner på eldreomsorg sanker nok stemmer, men å tromme sammen tilstrekkelig med ressurser kan bli krevende for kommunen i den nære framtid, og politikernes oppgave er som kjent fortsatt å prioritere.

Britt Rønning treffer nok spikeren på hodet når hun mener at politikerne er i utakt med velgerne, og velgerne er i alle fall i utakt med noen av kommunedirektørens vyer. Det er nok å nevne fortettingen, storskole i Vesterøya, Tivolitomta og Carlsen-kvartalet. Og fellesskapets millioner renner ut i konsulenthonorarer.

Kanskje bør familiepolitikk komme enda mer i fokus. Også andre har påpekt at den oppvoksende slekt er lite synlig i sentrum, rett og slett fordi det ikke tilrettelegges og bygges leiligheter til en overkommelig pris. Og det blir ikke andre boenheter tilgjengelige i vår kommune, når en stor andel av sentrumsleilighetene kjøpes utenbys fra.

Mange velgere er nå lei av å lytte til politikere som er høylytt uenige, også om all verdens «ismer».

Så får vi se om årets partiprogram etter hvert kan gi oss et håp om nye veivalg, som også redaktør Ulrichsen påpeker i lokalavisen. Og han understreker at det fortsatt er noe som heter bærekraft, men som altfor få hittil har tatt inn over seg.