2. februar, er det 30 år siden IKA Kongsberg (Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS) ble opprettet. Den gang var vi tre ansatte, og hadde 15 eierkommuner. I dag jobber 43 ansatte med å bevare lokalhistorien, og gjøre den tilgjengelig for samtiden og fremtiden, gjennom å forvalte arkiver for 37 kommuner og to fylkeskommuner i Viken og i Vestfold og Telemark.

Hvorfor skal vi i 2022 bruke penger på å ta vare på gamle dokumenter og bilder?

Åpne og velfungerende arkiv representer en trygghet for alle i frie og demokratiske land. Det ser vi i USA; hvor høyesterett nylig avgjorde at 6. januar-komiteen skal få tilgang til Donald Trumps dagbok og andre relevante dokumenter på til sammen 770 sider i samband med etterforskningen av angrepet på Kongressen i fjor. Det som da er arkivert i det amerikanske nasjonalarkivet er dermed helt sentralt i å belyse denne saken på best mulig måte.

Det er langt fra USA til vår region, og heldigvis er situasjonen en annen. Like fullt handler også våre arkiver om demokrati; om våre innbyggeres demokratiske rett til å få tilgang til og innsyn i, det som angår dem.

Arkivene er vår felles hukommelse som kan dokumentere individuelle og kollektive rettigheter og plikter i et moderne samfunn. Her kan forvaltningen lære av sine feil, innbyggerne dokumentere sine rettigheter, juristen finne viktige bevis, journalisten avdekke uregelmessigheter og forskere kaste lys over fenomener.

Arkivene er til for innbyggerne. IKA Kongsberg er til for innbyggerne. Bruk oss og bruk arkivene.

I våre arkiver kan du få innsyn i skoledokumenter, vitnemål, medisinske journaler, barnevernsdokumenter og så videre. Dokumenter som kan være viktig for å dokumentere urett mot enkeltmennesker eller grupper. Ved flere tilfeller har innsyn i dokumenter og protokoller oppbevart her hos oss i IKA Kongsberg, bidratt til at enkeltindivider har fått oppreisning.

I våre arkiver kan du finne reguleringsplaner, protokoller fra kommunestyrer og kommunale vedtak tilbake til 1837. Du kan finne opplysninger og viktig informasjon om slekta di, og er du interessert i å vite hvorfor byen din eller stedet ditt er som det er, kan du finne flere svar i disse dokumentene. Ønsker du tilgang til dokumenter knyttet til din eiendom, så har vi dem også. Vi gir tilgang til dokumentasjon i en rekke eiendomssaker. Det kan dreie seg om grensetvister, rettigheter i utmark og erstatning for tap ved verning av områder med mer.

Det er fortsatt mye informasjon man ikke kan Google seg til. Fordi det er på papir. Derfor trengs også fysiske arkiver. Vi har hele 45 kilometer tilgjengelig i vårt magasin på Kongsberg. Det er en omfattende jobb å digitalisere papirarkivet. Arbeidet er påbegynt, og det er i første omgang lagt vekt på å digitalisere møtebøker for kommunestyrer og formannskap som er eldre enn 100 år.

Men det betyr ikke at du ikke kan få innsyn i – og tilgang til de dokumenter du er interessert i. Snarere tvert imot.

Enten du er innbygger, forsker, slektsforsker, historieinteressert eller journalist, så ønsker vi at du bruker oss – enten direkte eller via din kommune. Bruk arkivene. Det er din demokratiske rett.