Vi i Norges Handikapforbund Søndre Vestfold har medlemmer over nesten hele Vestfold. Vi får henvendelser med spørsmål om mange forskjellige ting, en gjenganger er BPA eller Brukerstyrt Personlig Assistanse.

Vi følger kommunestyremøter og vedtak i flere kommuner, og det er gledelig å se at Sandefjord kommunes kommunestyre fattet følgende vedtak den 19 desember 2019:
KST- 116/19:
1. Alternativ 1, hvor kommunale BPA-ordninger er den vanligste praksisen, videreføres.
2 I tillegg til kommunal BPA, åpnes det også for tilbud om BPA- ordninger fra private organisasjoner til bruker.
3. Ordningen evalueres etter 1 år.

Dette er noe vi gleder oss over, og vi synes at det er viktig informasjon som må nå ut til flere enn bare egne medlemmer. BPA er et likestillingsverktøy som kan hjelpe til med å leve et best mulig liv på lik linje med andre, kunne bestemme når, hvor og av hvem assistansen skal gis.