Menighetens barn skal ikke mangle fritidstilbud i regi av Brunstad, nei!

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Politikerne i miljø- og planutvalget i Sandefjord har vært på befaring på Brunstad og latt seg imponere!

DEL

MeningerSom hovedutvalg for utbyggingssaker i kommunen har de en sentral rolle og myndighet til å avgjøre planer og saker som fremmes fra «Gud og hvermann». Det er et tillitsvotum å forvalte denne makten på en klok og bærekraftig måte. Derfor er det viktig at de har sett og besøkt dette gigantprosjektet.

Det er fullt forståelig at mange lar seg imponere av det som skjer på Brunstad. Det er lekkert, det er snev av luksus, det er big business, det er Torp arkitekter, det er stort, det er fineste kunstig anlagte hvite sandstranda på disse kanter, det er profesjonelt, det er velsmurt, det er suksess, det setter Sandefjord på verdenskartet! I det hele tatt mye å la seg blende av. Og det mest fascinerende er at dette er drevet frem av en herværende kristelig menighet som nærmest fullfinansierer dette kjempeprosjektet med egeninnsats og pengeinnsamling. Det kommer jeg tilbake til.

Tidligere Stokke kommune har godkjent utbyggingsplanene. Men det har ikke vært uten diskusjoner. Mange innbyggere i Stokke har vært skeptiske til hva dette gjør med nærområdet.

– Atkomstveien fra RV 303 er delvis utbedret og bekostet av utbygger, men uten trafikkaos blir det likevel ikke når 9.000 mennesker skal på «event» på Brunstad – ambisjonen er 50 store arrangementer i året. RV 303 er allerede sterkt belastet.

– Ny kloakkledning og pumpestasjon i Melsomvik er anlagt og bekostet av utbygger, slik at avløpsanlegget i Stokke ikke blir overbelastet. Dette overføres vederlagsfritt til kommunen, som skal ha ansvaret for driften av anlegget.

En sentral politiker i Stokke skal ha uttalt fra talerstolen i kommunestyresalen at «det er mulig at vi har latt oss kjøpe» da han omtalte hvor fantastisk idrettsanlegget skulle bli for hele bygda. Men jeg spør meg om det er greit at en offentlig etat tar imot store verdier fra private utbyggere som de også skal behandle byggesøknader fra? Det er forventet at et slikt anlegg vil gi Vestfold samfunnet masse nye arbeidsplasser. Men så langt har jeg ennå ikke sett at det er lyst ut en eneste stilling, og det begynner vel å haste dersom de første hotellbyggene skal i drift fra sommeren?

Eller er planen at driften i hovedsak skal være dugnadsbasert? Jeg har heller ikke sett tall på hvor mange arbeidsplasser selve byggeprosjektet har tilført Vestfold? Hvilke Vestfoldfirmaer har fått de store entreprisene – bortsett fra ILC Construction? Så vidt jeg vet er ILC etablert med eierinteresser langt inn i menighetens rekker og benytter seg blant annet av det såkalte A-laget, som er menighetens ungdommer som arbeider gratis ...

Området Brunstad – tidligere Nedre Brunstad Gård – var et vakkert natur-, landbruks- og kulturlandskap. Utbyggingen har ført til at det er «kappet land» på alle sider, og flere landbrukseiendommer er helt eller delvis kjøpt opp av menigheten for å skaffe nok areal til mer enn 100.000 kvm nybygg. Store deler av kulturlandskapet er omformet; en kolle er sprengt bort for å få sjøutsikt gjennom hele området, skog er rasert og andre deler av landskapet er hevet.

Er det vanlig å tillate full omforming av kulturlandskap, eller har denne utbyggeren fått særbehandling? Et anerkjent arkitektfirma bidrar til å legitimere prosjektet. Men er arkitekter opptatt av å være en del av noe som er større enn eget tegnebrett, og er de et nyttig faglig korrektiv til utvikling av kulturlandskap, eller er de mest opptatt av å utfolde seg selv gjennom enkeltprosjekter? Dette setter boken til Ronny Spaans «Kjøpesenterlandet. Planlaus norsk stadsutvikling» søkelyset på.

Så til den kristelige menighetens agenda med dette prosjektet: Det kan neppe være for å sikre at øltørste europeere har et sted å holde ølfestival? Eller for å skaffe Stokke så mange turister at Stokke-samfunnet vil bli styrtrike av all turismen? Eller for å sikre at Norge har 9.000 hotellsenger samlet på ett sted, så vi kan være vertsnasjon for MGP? Eller VM i sjakk? Nei da, det er forståelig at når man bygger et så enormt anlegg, så må man jo tjene penger på det! Det koster å drifte. Det koster å vedlikeholde. Og det koster å ekspandere. Det skjønner alle.

Deres agenda, slik de selv sier, er å sikre fremtiden til menighetens barn, gjennom å kunne tilby et bredt spekter av fritidsaktiviteter og læringsarenaer. Derfor vil de bygge badeland, ishockeybane, fotballbaner, flerbrukshall, klatrevegg og 2.400 hotellsuiter. Menighetens barn skal ikke mangle fritidstilbud i regi av menigheten, der de kan utfolde og utvikle seg slik menigheten ønsker.

Alle barn som er født i Norge, har i utgangspunktet «vunnet i Lotto»! Vi har kommunale tilbud og tilbud i regi av lokale idrettsforeninger, kulturskoler, foreninger og korps som gir våre barn varierte tilbud ut fra evner og interesser. Hvorfor må en menighet bygge opp egne tilbud parallelt, når det finnes i nærmiljøet? I Norge er vi opptatt av at vi ikke skal ha «parallell samfunn», fordi det kan stå i veien for god integrering. Jeg spør meg om det er et fenomen som også kan ramme denne menigheten.

At det i tillegg skal legge beslag på og ødelegge et gammelt, vakkert natur- og kulturlandskap i Stokke, for å ivareta et skapt behov for kommersiell virksomhet, er et stort tankekors!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags