Og de finnes det mange av her til lands og i utlandet. I tidligere tider var slike torg viktige knutepunkt og møtesteder mellom landkrabber og sjøfolk.

Knapt noen ønsker boligblokker

Her var det kjøp og salg av varer og tjenester. Musikere og gjøglere skapte liv og glede, og godtfolk kunne få seg en matbit i kroer og kneiper. Når vi i Bryggetorgets Venner har gått rundt i byen med underskriftslister til vårt Innbyggerinitiativ, har vi knapt møtt noen som foretrekker boligblokker framfor Bryggetorg i sjøkanten.

Mye «krutt» på lager

Det viser seg at opinionen i byen er langt sterkere, mer omfattende og samstemt enn det mange av våre folkevalgte har fått med seg.

Her ligger det nok mye » krutt» på lager for noen hver.

Samarbeid mellom mange

Hva skal vi så med et Bryggetorg, og hvordan skal det se ut? Det skal absolutt ikke Bryggetorgets Venner bestemme. Vi er kun initiativtagere og ikke premissgivere.

Vi ser for oss er et tverrpolitisk samarbeid mellom byens politikere, innbyggere og ulike foreninger nettopp fordi dette skal bli et kommunalt eiet Bryggetorg.

Visjonsløs galskap

Hva med paviljonger som eksponerer byens historie innen sjøfart, hvalfangst, skipsbygging, vikingtid, polarekspedisjoner og annet?

Og hva med spisesteder som «Street Food», som vi ser blir etablert i Oslo og flere andre byer. For ikke å nevne musikalske opplevelser, spel av ymse slag og ulike utstillinger.

Å stenge dette flotte området med boligblokker kan, med respekt å melde, ikke kalles annet enn visjonsløs galskap.