Planleggingen av «nytt Carlsenkvartal» har pågått i flere omganger siden 2003, og Hermann Carlsens etterfølgere har forlengst nedlagt sin virksomhet i havna i Sandefjord. Men de inngikk for mange år siden en avtale med kommunen om å planlegge alternativt bruk av en del av havneområdet som tidligere ble kalt Carlsenkvartalet, men som vi nå velger å kalle «Bryggetorget», i Sandefjords indre havn.

Her kan det tenkes salg og visning av malerier, oppskrifter til «antikvariske matvarer», og fotografier som har å gjøre med lokal skipsfart, presentasjoner av tradisjonell sjømannskost fra sjømannskap i tider som vi vil beskrive nærmere på Bryggetorget.

Der vil det skapes et miljø som vil stå i stil med havnemiljøet slik vi ser det kan ha vært i tidligere tider og under andre forhold. Her skal vi alle kunne gjenoppleve shippingmiljøet i Sandefjord fortalt av dem som opplevde det eller har skrevet om det. Og publikum som kommer sjøveien, vil kunne finne fortøyningsplass ved Bryggetorget. Men Bryggetorget vil stå i stil med det tradisjonelle havnemiljøet i området og kan inneholde mye som et slikt torg kan ha gjort i tidligere tider.

Tanken med å opprette et Bryggetorg er å tilby oppankringsplass og gjestehavn l Sandefjords havnestrøk for mindre, sjøgående fartøyer samt samle og vise fram bilder av båter som tilhørte sjøfarten med utgangspunkt i Sandefjord i tidligere tider.

Hele dette miljøet bør kalles Bryggetorget, fordi området bør fungere som et salgs informasjonssenter med tilbud om bryggeplass for fartøyer av forskjellig slag, samtidig som stedet kan fungere som et torg med et maritimt tilsnitt til berikelse for mange som gjerne vil lære mer om Sandefjords sjøfartshistorie. Både utsikt mot sjø og solskinn sørover utover fjorden hele året understreker prosjektets totale fokus. En reduksjon i disse kvalitetene ville forringe områdets historiske verdi og påvirke vekstvilkår for planter i og utenfor hager og dermed redusere livskvaliteten for mange av Sandefjords innbyggere.

Maritimt preg Ny bebyggelse må derfor ha et sterkt maritimt preg med begrenset høyde som ikke overskrider to etasjer mot Grønli og Bjerggata i nordøst og for å sikre god tilpasning til eksisterende bebyggelse på 1-2 etasjer generelt. Dette vil kunne gi et harmonisk gatetverrsnitt som også gir rom for sol og dagslys i prosjektets gateløp. Høyde og volum på den nye bebyggelsen i et tradisjonsrikt og hovedsakelig gammelt havnemiljø må være dempet, så den ikke dominerer eller skjemmer Sandefjords byprofil ved innseilingen.

Fra flere steder og nivåer i boligmiljøet omkring må det dokumenteres hvordan hele Bryggetorgets utvikling vil påvirke beboerne omkring. Mange av boligene i omkringliggende områder har allerede i dag verdifull sjøutsikt fra sin bolig, og uterom med verdifullt solskinn som må ivaretas. Dette er viktig for at disse boligene ikke skal miste viktige kvaliteter og dermed verdi.

Det ville være uheldig om nedre del av historisk trehusbebyggelse i Bjerggata og Grønli skulle bli inneklemt i en dump mellom eksisterende høyhus i Fjellveien og evt. en ny, høy bebyggelse på Bryggetorget. Ny bebyggelse må gjerne ha en tidsriktig utforming, men det bør stilles strenge krav til kvalitet og stil som samstemmer med den historiske bebyggelsen.

Bryggetorget Det er viktig at tradisjonelle maritime aktiviteter som får plass på Bryggetorget ikke får en utforming som forstyrrer eller blokkerer utsikten til eller fra fjorden fra lokalsamfunnet rundt torget. Støyende aktivitet fra utesteder som er åpne sent på kvelden og utover natten, bør ikke legges mot nord og øst i havneområdet for ikke å forstyrre havnemiljøet eller fjordutsikten fra resten av byen. Det nye Bryggetorget bør bli en del av Sandefjords havnemiljø, som ikke skal forstyrre det maritime miljøet som er i dag. Eventuelle bygninger i miljøet bør planlegges og bygges i en høyde opp til annen etasje. Sikten fra sentrum og sørover, utover fjorden skal ikke bli forstyrret av hustak i fra byens øvrige bebyggelse. Det er derfor vi planlegger maks 2 etasjer på Bryggetorget.

Bryggetorget bør dermed bestå av mange enheter med variert innhold, fortrinnsvis knyttet til vår bys tradisjonelle havne- og sjøliv.