Tror at dette blir den viktigste utbygging på flere 10 år i Sandefjord. La oss skape en havnefront som vi kan være stolte av i flere generasjoner fremover. Aksjonærene i Hjertenes eiendom er gode sandefjordinger, som har fått en stor gave fra kommunen, ved å få bygge ut denne kommunale tomten. Håper de benytter anledningen som ligger der til skape en oase ut av vår felles havnefront!!