Da må jeg bare spørre: Hvilke administrative stillinger er det som skal kuttes? Og i hvilke etater? Neppe oppvekst og skole, da tidligere vedtak i Fellesnemda jo legger opp til en utvidelse av administrative stillinger ved at den overbetalte avdelingsledermodellen til kommunalsjef Simen Seeberg, med en rektor og tre mini-rektorer på hver skole, skal innføres i skolene i Andebu og Stokke.

Hvordan får du til at det å utvide med x antall flere mellomledere, som både skal ha høyere lønn, og samtidig sannsynligvis skal påspanderes en kommunalt betalt mastergrad gjennom Rektorskolen på BI, til å innebære en reduksjon i utgifter til administrative stillinger?

Jeg finner det vanskelig å se hvordan dette kan gå, hvis du ikke massivt tenker å nedbemanne i de andre etatene.

Og korriger meg gjerne her, hvis jeg tar feil.

Men da foreslår jeg at du finner noe annet å si enn å avfeie med at det er «urimelig kritikk», eller «usmakelige eller usaklige påstander» som du vanligvis sier, når noen er uenig med deg. Få tallene på bordet, Bjørn Ole.

Og hva i all verden er det du prater om at kuttene skal tas gjennom digitalisering?

Ut fra det lille som er mulig å finne ut om digitaliseringsplanene i nye Sandefjord kommune, ser jeg at prosjektleder for digitalisering og nye løsninger, Lars Petter Kjær, uttaler til KS at Sandefjord «kommune (skal) innføre 70-80 nye digitale tjenester.» Wow! Det er mange, og da må jeg nesten spørre (siden jeg bor her):

Hvilke digitale tjenester er dette, og er de gratis da, siden kuttene i budsjettet kan tas gjennom disse? (Og er det slik at planen er en massiv innføring av digitale tjenester, før rådmann Grindaker ved neste korsvei, sånn omtrent i 2018 eller der omtrent, opplyser at en hel haug av lavtlønnede administrative stillinger i de andre etatene ryker for at vi må spare penger?)

Ut fra Digitaliseringsbloggen til Lars Petter (https://nyesandefjordblogg.com/) så er det faktisk ikke så mye informasjon å finne om hvilke 70-80 digitale tjenester dette er, bortsett fra Acos WebSak og Acos CosDoc.

Da håper jeg virkelig at prosjektleder Lars Petter har prøvd en demoversjon av Acos WebSak i forkant av at han landet på denne. Så kan sikkert han og jeg ha en fin liten diskusjon om den fine videoen som Acos har om hvor enkel WebSak er, faktisk stemmer med virkeligheten...

Og jeg kommer også til å vente spent på hva han vil dele med oss på bloggen sin fremover om hvilke 68-78 andre digitale løsninger han tenker innført, og om kostnad og nytteverdi kan forsvares, versus det å prioritere ny skole i Kodal nå i stedet.

Men bevares, det er jo oppløftende å lese på den at han hadde en fin ferie i sommer, og hvilke løse tanker han gjør seg rundt dette at kommunen skal digitaliseres. Men akkurat hvordan digitalisering skal gjøre det mulig med kutt, er ikke helt enkelt å forstå av den.

Da er det vel kanskje klokt at han akkurat nå har rukket å ansette en ny IKT-leder i administrativ stilling som, ut fra stillingsutlysningen, skal «brenne for løsninger som virker.» Det tror jeg nok at vi trenger. (Her trenger jeg jo ikke å spørre deg Bjørn Ole, om akkurat hvor mye penger blå-kompisene dine og du i eksisterende Sandefjord kommune kastet bort på de ulike læringsplattformene Sandefjordskolen med brask og bram lanserte i tidligere år, og deretter skrinla..)

I påvente av at Grindaker skal komme med det reviderte budsjettet, som forhåpentligvis inneholder noe mer klargjørende om hva hun (og du) mener med «uspesifiserte innsparinger», skal jeg tenke litt på dette med målstyring i nye Sandefjord kommune, og hvordan du ligger an til å nå dine ordførermål om at Sandefjord skal bli en kommune preget av likeverd, stabilitet og forutsigbarhet.

I en kort fremover-melding, sånn at du vet hva du må jobbe med, er det nok dessverre slik at du akkurat nå ligger godt an til å oppnå til langt under forventet i måloppnåelse på forutsigbarhet og likeverd.

Jeg vil bare minne deg på at du, Grindaker og Dahn koster oss innbyggere over fire millioner kroner i året. Jeg skjønner at du sikkert mener at det omtrent er som erter å regne i den store kommunale budsjettsammenhengen, siden du sammenligner et kutt på 10 millioner med peanøtter.

Men, flere av oss synes faktisk at det er rimelig drøyt å brenne så mye penger på lønn til tre personer.

Til den prisen, tenker jeg, har vi lov til å forvente krystallklare budsjettforslag, som vektlegger realisering av det som du forstår er viktig og presserende for innbyggerne (nye Kodal skole til ca. 14-15 peanøtter) og helt presis informasjon om hva som skjer fremover i alle etater.

Klarer dere ikke dette, finner jeg det vanskelig å se at vi egentlig trenger dere tre.

Da er jeg helt overbevist om at vi fint kan finne andre lokale krefter innad i det som fortsatt er Stokke, Andebu og Sandefjord, som på en utmerket måte kan utføre deres jobber, til en mye mer edruelig pris.