Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt, som betyr at Fortidsminneforeningens innsigelse med hensyn til bruk av Pausteparken ble tilsidesatt. Fortidsminneforeningens argument var ganske enkelt at to store utstillingsvinduer mot Pausteparken nødvendigvis ville påvirke arealdisponeringen og bruken av parken.

Utfallet var vel som forventet, men argumentasjonen er verd å merke seg. Et enstemmig utvalg mener næringsvennlighet er viktigere enn fellesskapets interesser. Deler av parken «ofres» helt bevisst for at næringsarealet i første etasje på nybygget skal få de best mulige betingelser, blant annet synlighet mot Torggata. Godt understøttet av kommunedirektøren (administrasjonen).

Kjære politikere; hvor ble det av argumentene om ikke å røre Pausteparken? Konklusjon: Næringsvennlighet er byens sanne ansikt. Og det er jo i hovedsak ikke så galt.

Men vedtaket kan vise seg å være farlig kortsiktig. Hva om næringsvirksomheten i første etasje – med inngang på hjørnet og store vinduer ut mot en framtidig frodig Paustepark – blir en restaurant? Restaurant Paust? Med søknad om uteservering i Pausteparken? Spennende tanke – fint kan det bli. Men da ofres jo hele Pausteparken..........