Det er på høy tid at Vestfoldbanen bygges ut til dobbeltspor – helt til Skien, og sammenkobles med Sørlandsbanen. Dette har hele det politiske miljøet i Vestfold vært enige om i lang tid. Men det skjer ikke. Solberg-regjeringa tok faktisk prosjektet ut av nasjonal transportplan. Det var nemlig viktigere for regjeringa å bygge fire felts motorvei på Vestlandet (E39), og enda større motorvei rundt Oslo. Dette til tross for at (nesten) alle partiene nå er enige om at det er viktig å få ut klimautslipp i transportsektoren!

Regjeringa vil nøye seg med å bygge dobbeltspor til Tønsberg. Det kan få opp antallet avganger fra Tønsberg og nordover. Det hjelper lite for pendlere fra Sandefjord, Larvik eller Skien. Dessuten: Dobbeltspor hele veien er en forutsetning for å få mer gods over på bane. Den største godshavna i Vestfold er tross alt i Larvik. Mer gods på bane er nødvendig for å nå klimamåla for transportsektoren.

Stadige utsettelser av dobbeltspor har allerede hatt en klimamessig kostnad. Ved at E18 ble bygd ut til 4-felts motorvei gjennom hele Vestfold før vi kom så langt som å bygge dobbeltspor, har vekslende regjeringer skapt en situasjon der bilen har et konkurransefortrinn på reisetid framfor toget. Det har flytta pendlere over fra tog til bil, som det vil ta lang tid å hente tilbake igjen.

Dobbeltspor på Vestfoldbanen, helt til Skien, og sammenkobling med Sørlandsbanen må inn igjen i nasjonal transportplan. Og det må gå fortgang i planlegging og bygging! Helst burde det vært ferdig for lenge siden. Kan vi greie det innen 2030?