Gå til sidens hovedinnhold

Bysykler? En dårlig idé, og jeg skal fortelle deg hvorfor

Artikkelen er over 4 år gammel

Lørdagens leder i Sandefjords Blad opplever jeg som et forsøk på å antyde at undertegnede ikke hadde satt seg inn i saken som var til behandling, men det vil jeg avvise på det sterkeste. Jeg gikk heller ikke hardt ut, som skrevet. Hvordan man kan skrive det og samtidig kritisere meg for kun å bruke ett argument, er underlig.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det å skrive en lederartikkel, som kanskje ikke direkte, men i stor grad antyder at man ikke har satt seg inn i saken, uten å selv ha vært tilstede, synes jeg er uheldig. Om det er feil påstand, så regner jeg med at det blir dementert fra avisens side.

Saken om bysykler har vært til politisk behandling flere ganger, to ganger i formannskapet i gamle Sandefjord i 2016. FrP stemte imot innstillingen den gangen og begrunnet det i begge møter. Det var også en artikkel i Sandefjords Blad om det. I år så var den til behandling i miljø og planutvalget den 1. februar, hvor jeg også begrunnet det noe og refererte til tidligere debatt om saken. Og nå sist i formannskapet den 14. februar, hvor jeg tar selvkritikk for å ikke gjenta argumentene, slik at avisen kunne skrive om det.

Det å innføre en bysykkelordning i Sandefjord mener FrP ikke er en kommunal oppgave, den er ikke lovpålagt og ikke uten økonomisk risiko. Jeg leser at lederskribenten mener det bare koster 100.000 kroner til konsulent bistand.

Litt fra saken vi fikk til behandling: Investeringskostnader omfatter 100 sykler, 10 stativer med til sammen 200 låser og etablering av stativer og reklamemontere, inkludert fundamentering, markbearbeiding og tilgang til strøm. Investeringskostnaden basert på erfaringene fra blant annet innkjøp i Bærum kommune i 2015 er anslått til 3,5 millioner kroner, eksklusive merverdiavgift. Alle investeringer avskrives i løpet av fem år, årskostnaden på investeringen blir da i størrelsesorden 750.000–800.000 kroner.

Driftskostnadene er anslått til 15 prosent av investeringskostnadene. Dette utgjør 450.000 kroner årlig. Inntektene fra en bysykkelordning er salg av abonnement, utleie av reklameplass i reklamemonterne og eventuelt årlig bidrag fra Sandefjord kommune. Årsabonnement bør koste 299 kroner, det er det samme som i Oslo. Antall abonnenter i Sandefjord i en første fase er anslått til 1.000. Dette gir en årlig inntekt fra abonnement på ca. 300. 000 kroner. Basert på generelt grunnlag og erfaringer fra andre byer har konsulenten beskrevet at verdien er i en størrelsesorden som kan gjøre at by-sykkelordningen i sin helhet er fullfinansiert av reklameinntekter og salg av abonnement. Uten reklame vil kostnaden for bysykler i Sandefjord være anslagsvis 950.000 kroner pr. år i første femårsperiode.

FrP er av den oppfatning at kommunen allerede har brukt ressurser på dette, og det er nå vedtatt å gå videre med å bruke 100.000 kr til konsulentbistand for se om det lar seg gjennomføre. Det sies også i saken at kommunen avklarer og gjør nødvendige avtaler om bruk av nødvendig grunn for stativene. Er det kostnadsfritt?

Det står skrevet i saken at de 100.000 kronene kan dekkes innenfor dagens rammer, noe jeg synes er underlig at man har rom for, når man til stadig får høre om de dramatiske innsparingene som er pålagt den nye kommunen. Da lurer jeg på om det var rom for å gjøre ytterlige innsparinger, slik at vi kan løse de lovpålagte oppgavene som kommer, særlig på helse og sosial området.

Vi i FrP mener at dette tiltaket ikke vil bidra til å redusere klimagassutslipp i særlig grad, noe som blir hevdet fra enkelte partier. Hadde det vært ett marked og mulig å drifte dette økonomisk, så hadde private drivere kontaktet kommunen for å startet med bysykler. Eller? Og nå skal vi plutselig tillate reklamemontere for å sikre en «privat» driver et økonomisk grunnlag. Reklamemontere i sentrum har flere partier vært motstandere av tidligere. Dette har FrP foreslått for å gjøre det enklere for butikkene i sentrum å reklamere. Vi hadde sluppet reklamebukk-problematikken på fortau, men nei og atter nei. Vi har blitt en større kommune, men ikke en større by. Det har vært forsøkt med bysykler før, i en mindre utgave uten å lykkes.

Det er ikke gjort noen undersøkelser rundt dette, og sykkeltelleren ved Museumsgaten viser nedgang, selv om den har vært i ustand over en periode. Nå fikk jo saken et solid flertall, så vi får følge med for å se om det er et marked for dette i Sandefjord. Jeg er redd det vil bli en utgift for kommunen, men jeg gledes om det er en suksess, slik at kommunen ikke får større utgifter til dette enn de allerede har. Det vil tiden vise.

Kommentarer til denne saken