Jeg må berømme FRPs Cathrine Andersens standpunkt i planutvalget knyttet til det seneste utbyggingsforslaget på seks blokker i Carlsen-kvartalet.

Dette også etter at kommunedirektørens blokkforslag ble enstemmig avvist. Det er slettes ikke bare begeistring for blokkene på Kaldnes blant Tønsbergs innbyggere heller. Hvis noen av våre politikere har vært på befaring i vår naboby er det i så fall godt jobba! Skandale og mageplask er Andersens karakteristikk av forslag og prosess, og en slik uttalelse fra en politiker gjør inntrykk. Det kan komme godt med i kommende kommunevalg. At Høyre, AP og SP legger seg flate for utbyggers forslag er ikke overraskende, men en tilsynelatende konfliktsky opptreden knyttet til konsekvenstrusler fra utbygger, er ikke til å forstå.

Noen av Bryggetorgets nærmest heroiske venner er i lokalavisens julaftenutgave avbildet med høybygget i Fjellveien som bakgrunn. Det er svært mange tiår siden det bygget gled til værs. Lystelig lobbyvirksomhet og en uryddig byggeprosess er en del av den historien. Som med Carlsen-kvartalet dreide det seg også den gang om privatøkonomiske interesser.

Seks blokker med cirka 40 leiligheter er nå det seneste utbyggingsforslaget i Carlsen-kvartalet. Disse er påtenkt aldersgruppen +65. Det er sikkert mulig å trylle fram nok pengesterke kjøpere fra nær og fjern også til dette prosjektet, men man kan ikke utelukke at vannet har steget over bryggekanten også før man har flyttet inn.