Det er alt for mye blokker i Sandefjord byområde allerede. Det ser ut som utbyggere bare kan ture frem for å tjene mest mulig penger, og politikerne lar det skje. Store blokker bør ikke ligge fremst mot sjø eller utsikt, de skal ligge bakerst.