Gå til sidens hovedinnhold

Carlsenkvartalet: Å ri to, eller enda verre, flere hester samtidig er krevende. Så langt i livet har jeg kun sett kosakker gjøre det med bravur

Artikkelen er over 1 år gammel

Sandefjords Blad har i lengre tid hatt en rekke innlegg om utbyggingen av det som omtales som «Carlsenkvartalet», men det er vanskelig å få tak i helheten.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Utgangspunktet skal være en festekontrakt mellom Sandefjord kommune som grunneier og H. Carlsen AS som fester, og der den opprinnelige avtalen skal ha hatt en passus om at Sandefjord kommune kunne innløse kontrakten dersom festeren ikke skulle drive sin virksomhet der lenger.

Som vi alle vet, er det lenge siden festeren har drevet virksomhet på eiendommen, og vi har fått høre at havnestyret gikk inn for innløsning, men politikerne unnlot å gripe inn.

Spørsmålet er hvorfor?

Og hva blir prisen for tomta?

Hadde kommunen den gang innløst tomta, ville kommunen selv hatt hånd om den forestående utnyttelse av arealet, men etterpåklokskap er neppe egnet til å løse dagens problemer.

Ifølge Karin Virik (SB 5. juni) inngikk partene 1.3.16 en avtale som legger klare føringer på hva som skal skje, men stadig ifølge Virik, uten at dette reflekteres i utbyggers fremlagte planer.

Igjen må det være lov å spørre hvorfor?

Et annet spørsmål av interesse er hva som skal skje når utnyttelsen av arealet er endelig godkjent. Skal festeren frikjøpe grunnen og i tilfelle til hvilken pris?

Både eier og reguleringsmyndighet

Situasjonen i dag er at Sandefjord kommune står som eier av grunnen og samtidig er reguleringsmyndighet for det som skal skje med eiendommen. Kommunen skal altså samtidig ivareta sine grunneierinteresser og være reguleringsmyndighet, i praksis avgjøre hva som skal skje med tomta.

Som om ikke det er nok, har fremtredende høyrepolitikere, bosatt i Bjerggata, stilt seg i spissen for et såkalt innbyggeralternativ som protesterer mot de fremlagte planene, og som tydeligvis har fått såpass gjennomslag at deres synspunkter skal behandles i egen sak i kommunestyret 20. juni.

Representerer 1.000 mer enn nabointeressene?

I hvilken grad er det rimelig at de som har undertegnet innbyggerinitiativet (vel 1.000 ifølge min erindring) skal representere oss andre 62.000 ut over hva som måtte være rene nabointeresser?

Endelig er det kommunevalg til høsten, og saken skal visstnok bli en del av den. I så fall står politikerne overfor nok et dilemma – hva skal jeg mene for å bli gjenvalgt?

Å ri to, eller enda verre, flere hester samtidig er krevende. Så langt i livet har jeg kun sett kosakker gjøre det med bravur.

Våre folkevalgte synes å ha viklet seg inn i et nett som de selv har skapt, og som det er slitsomt å komme ut av. Når de etter hvert må stå opp og ta endelig standpunkt, risikerer de å falle mellom flere hester, noe som lett kan føre til stygge sår.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.