Ifølge prosjektsjef Kjartan Glad Fleten i Peab AS har priser og lønninger økt formidabelt, og boligprisene har ikke fulgt med. Det er rett og slett ikke økonomi i prosjektet lenger, sier prosjektsjef Fleten til Sandefjords Blad, og legger til at videre framdrift i prosjektet kanskje bør utsettes for å se om boligmarkedet tar seg opp igjen.

Og ved brygga planlegges det såkalte Carlsenkvartalet, som ligger på sørsiden av Thaulows gate og skal forankres på sjøbunnen. Det foreløpig siste forslaget til bebyggelse her ser ut til å være firkantede boligblokker (carré-stil) inntil nye Thaulows gate. Det ville være interessant å vite om det fortsatt er økonomi i boligprosjektet Carlsenkvartalet. Vi som bor nær stedet hvor byggeprosjektet planlegges, spør nå om hvordan utsiktene er for omsetning av enda et leilighetsprosjekt ved Brygga.

Den som ser seg rundt i Sandefjord sentrum nå, ser at boligblokker stiger til værs i Dronningens gate, i Langes gate, på Aagaards Plass og i Dokkenkvartalet nederst i Storgata ved Torvet, i tillegg til de eksisterende blokkene på sørsiden av Kilgata. Er det kjøpere til alle blokkleilighetene som skyter i været, til priser som vanlige mennesker kan betale?

Vi minner igjen om at Thaulows gate og store deler av Bjerggata karakteriseres av Statsforvalteren som verneverdig, hvilket legger begrensninger på størrelse og form på byggene nær den verneverdige bebyggelsen.

Hvorfor ikke sette planleggingen av Carlsenkvartalet på vent nå, til det kan dokumenteres hvordan og til hvilken pris bebyggelsen kan etableres der?

I mellomtiden bør det vurderes hva som kan gjøres med havbunnen i indre havn, som historisk sett er gytje som sprer vond lukt og forurenset vann.

Og det må gjøres noe med trafikken i Kilgata, eventuelt. planlegges en ny jernbaneovergang som kan føre mer av tungtrafikken over på Ringveien rundt byen og bort fra byens sentrum.

Og det må undersøkes om det er mulig å gi deler av kyststien i indre havn og inn mot Grønli og Kamfjord et historisk innhold med markeringer av betydelige hendelser fra vår bys historie.