Krav til flomvern

Kommunens krav til ny bebyggelse i strandsonen er at all bebyggelse må ligge 2,6 meter over havet. Nå er det vel og bra at man skal ta hensyn til stigende havnivå, men konsekvensene for prosjektet vil være at tilgjengeligheten til virksomheten som skal være der, og det vi vanlige borgere skal kunne benytte, blir ikke lett å komme til. Skal du for eksempel opp til områdets hovedplan, og sitter i rullestol, må du forsere 52 meter med ramper, og skulle du ønske deg et besøk på takterrassen, har du 44 meter med nye ramper.

Pytt sann, hva gjør man ikke for litt sjøutsikt! Det betyr at hele det nye anlegget får et omfattende system av trapper og ramper for å nå opp til det som skal være de viktigste offentlige publikumsområdene. Selve bryggeområdet blir 10 meter bredt, og da har man lagt til en ekstra fiskebrygge som krager ut over sjøen. Dette svarer ikke til de 15 til 20 meterne som har vært forespeilet i prosjektet til nå.

Tomten burde ikke bebygges

Og Dette viser til fulle at tomten egentlig ikke burde bebygges, for kravene er såpass krevende at det slår ut i en bebyggelsesform som ikke er svar på ønsket om et levende bryggemiljø. Bryggeområdene rundt Thor Dahl-bygget ligger for øvrig på 1,0 meter over havet, så 2,6 meternivået i byen strekker seg vel nesten opp til Torvet, så en betydelig del av byen vil stå under vann ved en eventuell stormflo.

Veggen mot fjorden

Carlsenkvartalet vil danne en vegg mot fjorden, og vil på linje med det man nå opplever i Kilgata, stenge av kontakten med fjorden. Det vi ser nå, er jo også bare et første stadium. Vi kan bare forestille oss hvordan det blir om noen år; når de neste etappene føyer seg sammen til en sammenhengende mur, helt inn til Meny i Kilen. Det er derfor dette er en tragedie, man er i ferd med å stenge «Sandefjords fjorden» ute fra byen Sandefjord, og det foreslåtte prosjektet i Carlsenkvartalet vil bidra sterkt til dette.

Høydene og økonomien

Meg bekjent foreligger det ingen helhetlig økonomisk oversikt over prosjektet, som viser kostnadene for omlegging av veien, samlede kostnader for å bygge ut kvartalet og hvilke marginer det er i prosjektet. Hele prosjektet er basert på at utbyggingen skal finansiere omleggingen av veien. All den stund dette er et offentlig prosjekt, som våre politikere skal vedta ville det være av stor interesse at disse tallene kommer på bordet, slik at vi vanlige velgere kan se hva som foregår på «kammerset».

Tragedien, er at man legger opp til et prosjekt som ikke løser ønsket om et aktivt offentlig bryggemiljø. Samtidig stenger det byen ute fra fjorden, og er vesentlig høyere enn alle forutsetninger som har vært avtalt til nå. Det høyeste bygget rager tre etasjer over Thor Dahl-bygget.

Prosjektet er jo så vakkert presentert, så en stakkars menigmann/politiker kan ikke annet enn å bli imponert. Da kan det være av interesse å følge med på diskusjonene om hvordan prosjekter blir presentert, og hvordan de til slutt blir i virkeligheten.

Mon tro om vi ikke her har å gjøre med en variant av keiserens nye klær?