Utbyggere har jobbet med planer for blokkbebyggelse i Carlsenkvartalet gjennom mange år. Til tross for forskjellige endringer og justeringer underveis har man ikke kommet i mål.

Noen tror at det allerede er gitt klarsignal om utbygging fra kommunestyrets side, men det er ikke tilfelle.

Oppgaven for utbyggerne er særdeles vanskelig. De vil ha høye blokker med tanke på størst mulig lønnsomhet i prosjektet, mens byens innbyggere ikke ønsker boligblokker på bryggekanten i det hele tatt. Dette tror vi kommunen har forstått.

Det underliggende faktum er at hvis kommunestyret ikke godkjenner utbyggernes forslag, blir det heller ingen bygging av boligblokker.

Et JA fra kommunen vil gi økonomisk gevinst for utbyggerne, mens et NEI er penger tapt for det som er nedlagt i mislykkede utbyggingsforslag. Forretningsdrift gir muligheter for profitt, men har samtidig en nedside som heter tapsrisiko, som må legges inn i regnestykket.

Vår misjon har vært å redegjøre for at det finnes et naturgitt alternativ til boligblokker, nemlig et kommunalt eiet Bryggetorg med historieformidling, rekreasjon og ulike aktiviteter.

Kommunens innbyggere bør kjenne til dette alternativet.

Vårt mål er at byens politikere forstår betydningen av det når de fatter vedtak om Carlsenkvartalets fremtid.