Som utflyttet sandefjording og med mer enn 50 års erfaring innenfor kommunal planlegging, vil jeg herved minne kommunens politikere på deres ansvar etter Plan- og bygningslovens overordnede målsetting: Alle plan- og bygningstiltak skal skje ut fra helhetlige og langsiktige vurderinger til fordel for befolkningen og enkeltindividet.

Hva er igjen av Sandefjords identitet av havneområdets østre del?

Etter å ha tettet igjen tidligere Kilen-området med boligblokker, gjenstår Berggrens fiskeforretning og ett stykk parkert hvalbåt.

Selve området med Carlsenkvartalet er nå eneste sjønære området i denne del av sentrum hvor kommunen har en mulighet til å utvikle et innbydende fellesareal for både befolkningen og besøkende – også sjøveis fra. I tråd med illustrasjonen presentert av Bryggetorgets Venner gis bakenforliggende «gamle Sandefjords bebyggelse» respekt ved kun å tillate en svært begrenset og lav utbyggingsform, som i form og størrelse fortsatt gir innsyn til «gamle sandefjords» lave bebyggelse.

Carlsenskvartalets areal mot sjøsida må ikke nedbygges med privatiserende blokkbebyggelse, men gi plass for en attraktiv felles møteplass – gjerne med identitetsskapende gjenstander eller arena for mindre konserter etc.

Til et klassisk «problem» for kommunepolitikere: Kommunen har behov for inntekter, og den enkleste løsningen er å innkassere salgssummen for hele Carlsenkvartalet til en entreprenør, som mer enn gjerne er «sulten» på å få utvikle svært attraktiv blokkbebyggelse på denne tomta. En slik utvikling er ikke i tråd med gjeldende (overordnede) planer for dette området og heller ikke i tråd med et forvaltningskrav etter Plan- og bygningsloven om at all plan- og bygningsutvikling skal skje ut fra langsiktige målsettinger i forhold til befolkningen og enkeltindividet.

Derfor til ansvarlige lokalpolitikere ved valg av Carlsenkvartalets utvikling: Vennligst tenk langsiktig og at denne gjenværende del av Sandefjords østre havneområde kan utvikles, slik at byens attraktivitet og identitet både for lokalbefolkning og besøkende, styrkes.

Si klart ifra: Ikke flere boligblokker i denne del av byen.