Det nærmer seg «sannhetens øyeblikk» i denne viktige saken. Vi leser i Sandefjords Blad torsdag at kommunedirektøren ber politikerne avvise initiativet til Bryggetorgets Venner.

Vi er veldig mange i Sandefjord som ikke vil at Carlsenkvartalet skal bygges ut med boligblokker.

◦ Vi vet det er kommunedirektørens viktige oppgave å styre økonomien forsvarlig i forhold til stramme budsjetter og tøffe prioriteringer.

◦ Vi vil at et langsiktig mål om å sikre dette enestående området for fellesskapet skal trumfe kortsiktige økonomiske interesser.

◦ Vi vil at kommunens politikere skal sikre fellesskapet full styring over Carlsenkvartalets utvikling. Vi mener det er helt i tråd med planverkets kriterier – AREALEFFEKTIVITET og SENTRUMSFORMÅL!

◦ Vi forstår at utbyggerne av kvartalet ikke primært vil bygge boliger, men at de har legitime økonomiske interesser og formelle rettigheter som de naturlig nok ikke vil gi fra seg.

◦ Vi tenker at «alt kan forhandles om»; kommunen skal gi utbyggerne en kompensasjon for tapt gevinst.

◦ Vi antar at utbyggerne vil tjene 1 mill. kr pr. leilighet og 40–50 mill. er mye penger, men ikke all verden i et 100-årsperspektiv.

◦ Vi mener kommunal styring over Carlsenkvartalets utvikling vil gi fellesskapet en svært god – riktignok ikke målbar – avkastning. Heldigvis er det veldig mye bra som ikke er målbart, og politikerne våre har tidligere vist vilje og evne til å resonnere slik.

◦ Vi forventer derfor at våre politikere skal se denne saken i et tilstrekkelig langsiktig perspektiv!