Nok en gang er det offentliggjort et nytt forslag til hvordan Carlsenkvartalet kan bli bygget ut. Kommunedirektørens forslag skal politisk behandles i nærmeste framtid.

Det er rett og slett tragisk hvordan en eventuell utbygging av kvartalet blir behandlet og kommentert i måned etter måned.

Jeg er enig med Britt Rønning at det er på tide med timeout!

Hvorfor i all verden skal det bygges høyhus ned mot fjorden??

Det verste eksemplet hittil er høyblokkene på Langestrand! Disse er en skamplett på hva politikerne har godtatt.