Flytting av fylkesveien kan bli skrinlagt. Åpning for ny vri på Carlsenkvartalet

Utbyggeren parkerte de reviderte planene for Carlsenkvartalet. Motstanden ble for kompakt. I hovedutvalget for miljø og plan nylig kastet daglig leder Pål Badski fram nye tanker om en mulig vei videre.