Utbyggingen av Carlsenkvartalet er antakelig en av de viktigste beslutningene nåværende kommunepolitikere i Sandefjord skal ta i denne valgperioden, noe som vil bli svært krevende. Det er ingen vei tilbake når eiendommen er ferdig utbygget. Det er derfor viktig å ta den tid det tar å komme fram til den beste løsningen for byen og for oss som bor her.

Kan politikerne se bort fra bestillingen fra formannskapet eller fra kommunestyrets konseptavklaring for Carlsenkvartalet? Denne utbyggingen har stått på sakskartet fire ganger siden 2019. Første gang ble den sendt tilbake til administrasjonen på grunn av manglende opplysninger, andre og tredje gang ble den utsatt.

Det utbygger kaller versjon fire, er basert på et dialogmøte mellom administrasjonen, utbygger og diverse foreninger hvor utbygger var premissleverandør. Det som ble vedtatt til slutt, var helt nye tegninger etter karréprinsippet med fire etasjer mot Kilgata og ryggen mot sjøen.

Hvor ble det av nedtrapping mot sjøfront, og hva var prisen for flytting av Kilgata som ble etterspurt i tidligere møte? Er det virkelig mulig at Fortidsminneforeningen, Kurbadets Venner, Sandefjord Byforum og Foreningen gamle Sandefjord var enig i denne løsningen?

Vedtaket ble godkjent med 9 mot 4 stemmer både i miljø- og planutvalget og i formannskapet.

Utbygger hevder til og med at det ikke kan bygges parkering under bakken på grunn av nærhet til vannet. Er det noen som tror på dette når hele Kilen er full av parkeringsplasser under vann? Utearealet som skulle være vrimleareal for alle, blir lukket inne i kvartalet og privatiseres.

Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet er skjønt enig om at dette er den beste løsningen for byen og innbyggerne. Disse tre partiene har ca. 70% av medlemmene i alle beslutningsorganer i kommunen. Da blir det slik fram til neste valg.

Det finnes for øvrig en avtale om at kommunen kan rydde opp for leietakers regning hvis området forsøples. Og det gjør det jo.