Gå til sidens hovedinnhold

Carlsenkvartalet

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sandefjord Frp har fulgt saken om Carlsenkvartalet nøye og lenge. Vi synes det er synd at saken nå har stoppet opp, igjen.

Vi hadde, som flertallet i formannskapet, latt oss heftig begeistre av det reviderte forslaget som Hjertnes Eiendom presenterte. Vi mener at dette forslaget har i seg en kraftig opprusting/opprydding av området og flytting av Fylkesveien. Mingleområde i flere plan mot sjøfronten og kombinasjon av næring og boliger i forslaget til reguleringsplanen.

Dette vil utvilsomt gjøre området mer attraktivt for veldig mange.

Vi merker oss selvfølgelig at slett ikke alle er overbevist om at dette vil være berikende for området og at noen vil miste noe utsikt osv. Dette er viktige argumenter som vi selvfølgelig skal ta med oss i saken, men er alle i Sandefjord enige om dette?

Et annet tankekors i denne saken er jo at Sandefjord kommune har bestilt reguleringsforslaget fra Hjertnes Eiendom. Og i avtalen er det slik at prisen i prosjektet vil være for ferdig regulert område. Det vil si at jo mindre boliger og næring det blir lagt til rette for i forslaget, desto mindre får kommunen for området.

Således fremstår det reviderte forslaget fra Hjertnes Eiendom som en meget bra løsning med hensyntatt veldig mange av innspillene som kom etter første forslag.

Personlig mener jeg at vi fortsatt kan bygge mer i høyden. Overordnede myndigheter og flertallet i dagens styre og stell mener at vi ikke skal bygge på dyrket eller dyrkbar mark, ikke i 100-metersbeltet langs kysten og ei heller på høyder hvor bygg kan bli for dominerende.

Dette understreker mitt poeng med at da må vi bruke alle sentrumsnære områder mest mulig effektivt.

Kommentarer til denne saken