Alle ansatte måtte hoppe over bord

I forbindelse med oppgraderingen av Color Viking har skipet fått nytt sikkerhetssystem. Derfor måtte alle ansatte gjennom en sikkerhetsøvelse før ferja ble satt i rutetrafikk.