Hvilke forholdsregler er iverksatt av drosjenæringen mot Corona smitte når de utfører oppdrag for pasientreiser?
Eksempel: Taxi henter passasjerer på Torp og kjører de til deres destinasjoner.
Kjører deretter direkte og henter pasient for levering på Helseekspressen som går til feks. Rikshospitalet!
Her må staten på banen for å sette krav til næringen.