Da Ingvill Adele (18) startet på videregående, satte hun seg et spesielt mål. Nå har hun holdt på i to år, og hun gir seg ikke: – Det har gjort meg mye mindre sjenert!

På barneskolen var hun litt i skyggen av andre, og følte seg til tider glemt. Men nå, flere år senere, har Ingvill Adele Hansen (18) funnet sin plass. Hun er uredd og sosial, mye takket være et helt spesielt «tiltak».