Allerede 30. april vil NVE overlevere sin anbefaling av hvilke områder de mener skal gjennomgå en strategisk konsekvensutredning. Jeg tviler sterkt på at Skaga-feltet da er blant dem.

At Skaga-feltet mest trolig da er forkastet kan begrunnes i at de negative konsekvensene er klart er større enn de positive.

Dette baserer jeg på litt mer en gjetning. Jeg legger til grunn min kjennskap og erfaring med energispørsmål, men også med forvalting i havområdene og fiskeri, som ligger under mine arbeidsoppgaver hos min arbeidsgiver.

Da jeg skrev innlegget forventet jeg ikke at Sandefjords blads redaktør Steinar Ulrichsen skulle diskreditere både meg og motivet mitt for innlegget, på et rart og veldig tynt grunnlag.

Ulrichsen begrunner det i fylkestingets vedtak om å be NVE ta Skaga-feltet med i sin vurdering av områder som bør åpnes for energiproduksjon til havs. Eller som han så feilaktig skriver «at fylkestinget har vedtatt utredning av Skaga-feltet rett utenfor Sandefjord som et mulig område for havvind».

LES ULRICHSENS INNLEGG HER: Hvorfor skal vi utrede vindturbiner du ikke tror på, Theimann?

Faktum er; NVE har fått i oppdrag å gjennomføre en åpen innspillsprosess om lokalisering av havvind. Det betyr at NVE skal vurdere alle innspill, og de kan komme fra bedrifter og enkeltpersoner. Fylkestinget har aldri vedtatt å utrede Skaga-feltet, hverken i egen regi eller at NVE skal utrede det.

Det fylkestinget har gjort er å be NVE vurdere innspillet, noe som faktisk er NVE sitt oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED). Det er denne vurderingen NVE skal ha ferdig til 30.april.

Fylkestinget har ingen formell rolle knyttet til etablering av havvind, det ligger til NVE og OED. Såpass burde vi forvente at en redaktør vet. At fylkestinget valgte å løse forespørselen de fikk fra Norsk Havvind AS på denne måten må Ulrichsen nesten spørre dem om, ikke henge på meg som er folkevalgt i Sandefjord.

Innlegget til Ulrichsen blir enda rarere når han er kritisk til at «strømmen føres i land på Grenland og skaper arbeidsplasser der», som han skriver. Det er veldig mange grunner til at Skaga-feltet er en dårlig ide, hvor krafta føres i land i er ikke en av dem. Vestfold og Grenland er det samme geografiske kraft-område.

Det aller meste av krafta vi bruker i Sandefjord og Vestfold kommer fra Telemark via Grenland.

LES THEIMANNS INNLEGG HER: Det blir neppe havvindpark i våre kystområder

Mer kraft inn i Grenland betyr mer kraft inn i Sandefjord, som kan bidra til arbeidsplasser også hos oss.

Det fører med til en virkelig alvorlig situasjon for oss. I Vestfold vil det være for lite kraft i 2026 dersom vi ikke gjør noe snart.

Det vil også være store effektbalanseproblemer, så vi må bygge ut mer nett. I dag er det så ille at bedrifter som ønsker å koble seg til nettet kun får det med vilkår om at strømmen i perioder kan kobles ut.

Vi trenger mer kraft, mer nett og mer effektiv bruk av energien, og vi trenger det raskt. Redaktør Steinar Ulrichsen, dette er noe avisa og du som redaktør kunne tatt tak i. Da kunne du virkelig ta en rolle som en helt for innbyggerne, verdiskapning og arbeidsplasser.