Eddie Whyte er kjent for de fleste i Sandefjord. Som aktiv i fagbevegelsen i flere tiår og tidligere folkevalgt har han markert seg sterkt i den offentlige debatten. Han har sterke meninger om det meste, men har særlig ytret seg om mangfold og integrering.

I høst startet han som prosjektleder for folkehelse og levekår i Sandefjord kommune. En av oppgavene hans er å se spesielt på området integrering og mangfold. At han selv er innvandrer fra Belfast i Irland har han med seg som en nyttig erfaring inn i jobben.

Integrering og mangfold

Den første jobben Eddie hadde i Norge, var som leder for et asylmottak i Valdres. Senere ble han leder for Varden grendehus, så sosialt arbeid, kultur og integrering er ikke ukjente oppgaver.

Vi må se hverandre som individer. Å sette folk i bås er en stor tabbe.

 

I jobben som prosjektleder skal han blant annet arbeide for å knytte sammen de ulike områdene som jobber med integrering og mangfold, både innenfor skole og helse og ellers internt i kommunen. Han skal også se på alle de frivillige kreftene med samme mål, både enkeltindivider og frivillige organisasjoner.

– Det er mange som jobber med inkludering og mye er gjort fra før, men det er en utfordring å bruke ressursene riktig, sier han. En viktig oppgave er å få til samarbeid og finne gode møteplasser.

– Sandefjord er et hjem for folk fra hele verden, byen vokser takket være folk som flytter hit. På en eller annen måte har en av fem innbyggere innvandrerbakgrunn. De fleste klarer seg godt og bidrar til å bygge byen, sier Eddie.

Han er opptatt av å formidle at vi ikke må gå i den fellen at vi ser på innvandrere som en homogen gruppe, men at vi ser hverandre som individer.

– Å sette folk i bås, er en stor tabbe, minner han oss om.

– Også på området som dreier seg om folkehelse og levekår er det en stor jobb å gjøre. Heldigvis har de folkevalgte tatt tak i og jobbet målrettet med dette allerede, fortsetter han.

Aktiv i Fagforbundet

Eddie ble valgt inn i forbundsstyret til Fagforbundet for to år siden, og er således en del av den nasjonale ledelsen til det som er landets største arbeidstakerorganisasjon. Der er han den aller første innvandrerrepresentanten. Han var en av initiativtakerne til at det ble satt ned et utvalg for mangfold og inkludering, en ressursgruppe som gir råd til forbundsstyret. I den forbindelse reiser han av og til landet rundt og foredrar for tillitsvalgte om temaet.

Eddie er også Palestinaambassadør i Fagforbundet, og ser på den israelske okkupasjonen som en stor urettferdighet som verdenssamfunnet har et ansvar for å rydde opp i.

Hjemme i to land

Eddie sier at det fint går an å ha tilknytning mer enn ett sted. Selv er han både irsk og norsk.

– Jeg reiser hjemmefra for å reise hjem, sier han. For første gang på mange år skal han ikke hjem til Irland i julen. Den skal feires hjemme i Norge.

Eddie Whyte

  • Født i 1960 i Belfast, Irland.
  • Gift med Elisabeth. To sønner, Éamonn Patrick (24) og Breandán (20).
  • Prosjektleder for folkehelse og levekår i Sandefjord kommune.
  • Sitter i forbundsstyret til Fagforbundet, som den første innvandrerrepresentanten noensinne.