Før Linn (42) ble prest i Sandefjord, jobbet hun i Afghanistan

Linn er både sokneprest og Tunsberg bispedømmes representant til kirkerådet. Arbeidet omfatter alt fra prekener og sjelesorg til organisasjonsspørsmål for den norske kirken.