Konsert med flerstemt musiker

Hun er musiker i fjerde generasjon fra sitt hjemland i Bulgaria. Til Norge kom hun for 23 år siden, og følte seg hjemme med det samme.