Gjennom jobben ser Katrin mange falle utenfor: – Vi må inkludere flere

Hun er nyvalgt politiker som også jobber i et system hvor hun ser samfunnets skjevheter. Dette vil hun jobbe for å bøte på.