Per går inn i sitt siste arbeidsår – nå håper nedleggelsen av arbeidsplassen ikke blir hans avskjedsgave

Han går inn i sitt siste år som skatteoppkrever. Nå håper han at forslaget om å gjøre skatteinnkreving til en statlig virksomhet ikke blir hans avskjedsgave.