Superhelt skal hoppe ut av Dakotaen

Søndag arrangeres Dakotaens Dag på Torp. Da kan man se Johan Bryhni hoppe ut av Dakotaen iført en en Batman-liknende helhjelm.