(Nettavisen): Danske Bank meldte onsdag at de ikke lenger skal fortsette satsingen på personmarkedet i Norge, og har innledet en prosess for et mulig salg av denne delen av selskapet.

Banken opplyser på sine sider at alle kunder i personmarkedet, inkludert Private Banking vil bli berørt. Kundene kan forvente samme tjenester og produkter «i lang tid fremover», og de vil gi beskjed så snart de vet mer.

Dersom man nettopp har søkt om boliglån hos banken vil denne fortsatt behandles.

Danske Bank skriver videre at salg av personmarkedet ikke påvirker kundenes priser. Dersom det blir endringer, gjelder fortsatt varslingsfristen på åtte uker.

Bankene har seks ukers varslingsfrist når de setter opp utlånsrentene. For innskuddsrenter har de åtte ukers varslingsfrist dersom denne reduseres.

Advarer

Huseiernes landsforening sier bankkonkurransen i Norge allerede er under press. Generalsekretær i Huseierne, Morten Andreas Meyer, sier det derfor må settes klare krav til hvem som får kjøpe virksomheten i Norge.

– Banken er i dag en av de største norske landsdekkende bankene. Derfor er det viktig at Konkurransemyndighetene følger dette nøye. Vi kan ikke få en situasjon med enda større maktkonsentrasjon i det norske bankmarkedet, sier Meyer.

Han sier videre at rentene på boliglånet er den største bokostnaden for de fleste norske husholdninger.

– Hvis Danske Bank skulle bli solgt til en av de andre store bankene i Norge, vil dette svekke konkurransen betydelig. Vi ønsker ikke at det skal skje.

Han mener også at bankkonkurransen de siste årene har blitt svekket gjennom flere oppkjøp, senest da DNB fikk kjøpe opp Sbanken.

– Det norske bankmarkedet preges av noen få, store, landsdekkende banker og noen større regionsbanker. Vi i Huseierne mener at ingen av disse bankene kan få kjøpe opp Danske Banks virksomhet. Det gjelder også mindre banker som eies av disse store bankene.

Ikke bekymret

Forbrukkerådet sier at de ikke er «umiddelbart bekymret for kundene i Danske Banks ve og vel».

– Avvikling og oppkjøp som det er snakk om her normalt går veldig smooth, sier fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet.

– For bankkundene som uroer seg over situasjonen, så er dette en god anledning til å vurdere tilbud fra andre banker. Det er flere områder hvor det er lett å finne bedre tilbud enn det Danske Bank bringer til markedet.

Han sier videre at når banker vurderer å avvikle sine operasjoner i personmarkedet, er det et tegn på at de ikke klarer å hevde seg i konkurransen.

Samarbeidet fortsetter inntil videre

Danske Bank og fagforbundet Akademikerne har et samarbeid. Danske Bank skriver på sine sider at avtalen mellom partene løper, uavhengig av dagens melding.

På sine sider sier Akademikerne at rentene de har hatt i samarbeidet i flere år har vært blant markedets aller laveste.

Blant foreningene som er i Akademikerne er Den norske legeforening, Tekna, Norsk Lektorlag, Norsk psykologforening og Samfunnsøkonomene.

Kan ikke utelukke storbank-oppkjøp

– Vi kjenner dette bare fra media foreløpig, men hvis Danske Bank skal selge så må det meldes og godkjennes av Konkurransetilsynet før det kan skje, sier Gjermund Nese, avdelingsdirektør for Finans og kommunikasjon i Konkurransetilsynet til Nettavisen.

Når vi får en melding vil vi gjøre en vurdering av om konkurransen kan bli svekket. Hvis det er grunn til å tro at det kan skje og at det vil gå utover forbrukerne, så har vi mulighet til å gripe inn.

– Kan man på forhånd utelukke at de største bankene som DNB og Nordea kan få kjøpe Danske Bank?

– Man kan ikke utelukke det på forhånd, men den Den Danske Bank er en av de større bankene. Det er naturlig at vi vurderer dette grundig. Jo større kjøperen er, jo større er sjansen for at konkurransen svekkes. Men vi kan ikke foregripe noe.

– Hvordan er konkurransesituasjonen i bankmarkedet i dag?

Det er mange banker å velge mellom, men det er stor forskjell i størrelse. Det er noen få veldig store banker. Vi har tidligere uttalt at konk er sårbar, preges av noen store aktører. Hva skal til for at dere vil stoppe et kjøp? Når denne saken kommer på vårt bord så vil vi gjøre en grundig vurdering. Dersom vi er bekymret for konkurransen og at forbrukere rammes uheldig, så kan vi gripe inn. Hvordan vil en sak som dette bli behandlet?

– Det vil være en stor jobb, det er lovbestemte frister for saksbehandlingen. Fra det tidspunktet oppkjøp blir meldt, så begynner fristen å løpe. I første omgang har vi 25 dager på å gjøre en foreløpig vurdering. Da kan vi enten si ok, eller så må vi melde til partene at vi har bekymringer. Så er det en ny frist 70 dager etter den første meldingen.

– Og så hvis vi fortsatt er bekymret så sender vi en omfattende beskrivelse til partene. Så har de 15 dager på å svare. Så har vi 15 dager deretter på å konkludere. Senest 90 dager etter den første meldingen vil det altså komme en avgjørelse. Så kan vårt vedtak påklages. Det skjedde med Sbanken og DNB som vi sa nei til, men som ble gjort om i konkurranseklagenemnda.