Høyre var dristige og gikk i front for finansieringen og utbygging av Sandefjord bredbånd. I Sandefjord var vi pionérer når det gjaldt opprettelsen av bredbånd infrastruktur. Vi fikk millionstøtte av Forskningsrådet, fordi vi gjorde så grundig teknisk og strategisk forarbeid. Telenor ville ikke samarbeide med oss, fordi de mente det aldri noensinne ville lønne seg å bygge bredbånd i Sandefjord.

Torsdag 25. mai hadde Sandefjords Blad to artikler om Sandefjord bredbånd. Den ene var av Charlotte Jahren Øverbye og Ivar Ramberg fra partiet SV. Artikkel viser en dyp innsikt i hvilken betydning Sandefjord bredbånd har for Sandefjord kommune. Konklusjonen ble at de ønsker et fortsatt kommunalt eierskap til denne infrastrukturen. Etter min mening er dette riktig. Eierskapet blir bare viktigere og viktigere, blant annet fordi digitaliseringen knapt har begynt.

Den andre artikkelen den 25. mai hadde Klaus Jakobsen fra Venstre. Venstre vil gjerne framstå som støttespillere til småbedrifter. Til opplysning så har småbedriftene i Sandefjord stor nytte av Sandefjord bredbånds utmerkede hjelp og service. Venstre har ropt: Selg – selg, i tide og utide i flere år. Klaus Jakobsen prøver å skremme publikum med at det kommer ny teknologi, så vi må selge nå. Han er redd for at ny teknologi vil redusere verdien av Sandefjord bredbånd til gråstein. For en primitiv argumentasjon!

Min påstand er at Venstre har verken teknisk eller strategisk begrep om hva bredbåndinfrastruktur egentlig er. Dessuten er det lite hyggelig for dyktige ansatte i Sandefjord Bredbånd at Venstre holder på med disse innspillene på en slik uprofesjonell måte.