Ja, det er vel årsaken til opprøret og dannelsen av nye valglister til høstens kommunevalg. Sandefjords innbyggere er ikke berørt av bomstasjoner før de benytter seg av E18. Beboere langs gamle E18 merker i stedet økt trafikk i det som er blitt en boliggate. Det er dog et stort men – samtlige partier bortsett fra Fremskrittspartiet stemte for et avsnitt i kommunens klimaplan der en såkalt «Bypakke» var et alternativ. Blir dette gjennomført vil det etter all sannsynlighet bety bomring rundt Sandefjord hvor mye annet en vei for bilisten skal dekkes av bomavgift.

Fremskrittspartiets landsmøte i starten av mai, sa tydelig ifra om sitt syn på Bypakker og bomavgifter. Dette har også medført et press på våre stortingsrepresentanter og statsråder. Mitt ønske er nok at Fremskrittspartiet ønsker det nest beste framfor det beste, og fortsetter sin kamp i regjering og storting for å redusere belastningen.

Nettavisen Økonomi hadde en interessant artikkel denne uken. Joni M. Jestilä, en finsk samfunnsdebattant fant bompengedebatten i Norge ganske surrealistisk.

Han påpekte blant annet:

«Finland har et statsbudsjett på 55 milliarder euro, eller cirka 539 milliarder norske kroner – 37 prosent av det norske. Finlands bruttonasjonalprodukt (BNP) var 2183 milliarder kroner i 2018 – 63 prosent av det norske. Folketallet i Finland er cirka 5,5 millioner.

Til sammenlikning er Norges statsbudsjett på 1430 milliarder, og BNP var 3469 milliarder kroner i 2018. Som tallene viser går norsk økonomi betydelig bedre enn det finske.»

I Finland er det mye motorveistandard med 120 km/t fartsgrense. Trafikken flyter bedre i og rundt byene enn i Norge, og det finnes ikke bomstasjoner. Jeg skal være den første til å innrømme at topografien i Finland og Norge er forskjellig for veibygging. Spørsmålet er mer rettet mot hva er det vi bruker så mye mer av over statsbudsjettet her til lands enn i Finland, innbyggerantallet er jo omtrent det samme, og en hører svært lite om velferdsforskjell.

Mitt ønske er at regjeringen sammen med Stortingsflertallet tar inn over seg opprøret mot den måten veibygging blir finansiert på uten å karakterisere et partis politikk på området for «Disneyland» slik Venstres Abid Raja gjorde i en av landets riksaviser.