De har fått gratis barnehage og SFO i 16 år. Om fem uker kan det være slutt på det.

Uansett om familieøkonomien har vært trang eller ikke så trang, har én gruppe fått tilbud om plass til barna i barnehage og på skolefritidsordning uten å måtte betale. Det vil rådmannen nå fjerne.