De har veldig forskjellig bakgrunn, men de vil det samme

Medlemmene i ressursgruppen i Globale Sandefjord ønsker at innvandreres kompetanse skal komme til nytte i samfunnet.