– De som allerede har bestilt julebordbilletter har fått beskjed

Tonga produksjoner har vurdert situasjonen og vil ikke avlyse sine forestillinger.