Gå til sidens hovedinnhold

Verden må ta mer ansvar for kvinners rettigheter

Artikkelen er over 4 år gammel

Vi har kommet langt i vesten; men ikke langt nær nok på verdensbasis. Verden må ta mer ansvar for kvinners rettigheter.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kvinner har blitt undertrykt og underrepresentert gjennom historien. Selv om mye har bedret seg, er kvinner fortsatt utsatt for urettferdig behandling langt mer enn menn. 1,3 milliarder mennesker lever i absolutt fattigdom i verden, 70 % av disser er kvinner. Kvinner tjener bare en tiende av all inntekt og eier kun 1 % av all eiendom, til tross for at det er nettopp kvinner som utfører to tredjedeler av alt arbeid i verden. Tygg litt på den.

AUF mener at alle mennesker er like mye verdt. For AUF er kvinnekamp mer enn likestilling, for oss er det kampen for menneskeverdet. Vi skal derfor stå fremst i den internasjonale kvinnekampen, for å sikre kvinner over hele verden de rettighetene de har krav på.

Vi har ikke kommet langt nok, likestillingskampen må fortsette og vil fortsette til kjønnene har blitt likestilt. Strukturene i verden er feil og vi trenger en endring nå. Når det vedtas en lov som omhandler abort i USA og bildet tatt ved signeringen er presidenten omringet av kun menn er det noe som skurrer. For et par dager siden uttalte en folkevalgt representant fra Polen i EU parlamentet seg slik:

« Selvfølgelig må kvinner tjene mindre enn menn, fordi de er svakere, mindre og ikke like intelligente." - Janusz Korwin-Mikke»

I 2017, rett og slett flaut. Vi trodde altså at verden hadde kommet lenger med likestillingskampen i det 21. århundre, men dette viser at til og med vesten henger etter! Det er derfor utrolig viktig at vi fortsetter å markere kvinnedagen den 8 mars, en dag hvor vi skal stå opp for kvinners rettigheter, enten det er lik lønn her hjemme eller retten til å arbeide og delta i samfunnet ute i verden.

Vi trenger en kraftfull politikk for å oppnå økt likestilling. Kvinner skal ikke trenge å kjempe de små og store kampene alene, de må vi ta i fellesskap. Vi er ikke mål før kvinner og menn har de samme rettighetene og mulighetene, i arbeidslivet, i familielivet og i samfunnet.

Som sosialdemokrat er jeg feminist. Fordi jeg vil at alle skal ha like muligheter til å utvikle seg og leve gode liv, og fordi det er et godt stykke igjen på veien dit – Jonas Gahr Støre

Det er et godt stykke igjen mange steder i verden. Vi har heller ikke nådd helt opp i Norge. Det er derfor viktig å sette fokus på at kvinner ennå ikke er helt likestilt her hjemme og at de blir undertrykt i utlandet. Den nåværende regjeringen har ikke gjort nok på likestillingsområdet, de har rett og slett satt likestillingen i revers og økt forskjellene. Derfor trenger vi en sterk og ny arbeiderpartiledet regjering som vil gi full gass for å utjevne forskjellene.

Ta til gatene 8 mars og rop ut! Likestillingen har ikke kommet langt nok og vi trenger fellesskapet for å sette fokus på dette.

Kommentarer til denne saken