Manglende skolefaglig innsikt fra Anne Strømøy nok engang

Av

Skolepolitikk engasjerer, og det er bra. I SB Onsdag 5 september kan vi lese nok et tilsvar fra Anne Strømøy hvor hun forsvarer karaktervedtaket i utvalget for oppvekst og kunnskap. Som skolepolitiker selv trekker jeg ofte på smilebåndet når jeg leser tilsvarene hennes. Ikke fordi lesingen er artig, snarere tvert i mot. Det er begredelig lesing, som avslører en totalt manglende skolefaglig innsikt.

DEL

LeserbrevStrømøy refererer til forskning, men går selv i den fellen å synse over noe hun ikke har forutsetninger for å kunne vite noe om.

Et åpenbart eksempel er der hvor hun påstår at «I våre ungdomsskoler er det slik at de skolene som over tid oppnår best læringsresultater, også har karakter i underveisvurderingen».

En i beste fall snodig uttalelse, da hun selvsagt vet utmerket godt at Bugården ungdomsskole var to år på vei i sitt forsøk. To år gir selvsagt ikke et godt nok grunnlag for sammenligning.

Dessuten er det verdt å stille seg spørsmålet om hva «best læringsresultat» faktisk er. Snakker vi her utelukkende om tallkarakterer? Antall 5ere og 6ere?

Jeg trodde hele poenget er å HEVE alle elevers læringsutbytte.

Sagt med rene ord: Å løfte en elevs karakter 2 til 3 er også en suksess. Gjør man det best ved å tre karakterer nedover hodene på disse elevene hele tiden? Et retorisk spørsmål, hvor svaret åpenbart er NEI. 
 

Videre måtte jeg trekke på smilebåndet da jeg leste den sedvanlige referansen til skoleforsker Hattie. Like lite overraskende som at hun trekker fram ham er det at hun selvsagt heller ikke denne gang evner å sitere ham riktig.

Et smart trekk fra høyresiden selvsagt, men også veldig avslørende.

Har hun i det hele tatt lest så mye som deler av forskningen hans? Jeg har det. Han sier ikke «flere lærere har liten effekt». Jeg utforder herved Strømøy til å referere offentlig hva han FAKTISK sier om lærertetthet. 

Men én ting skal Anne Strømøy ha: Hun er modig. Faktisk så modig at hun velger å overse et stortingsvedtak som berører denne saken. Følgende vedtak er nylig fattet: «Stortinget ber regjeringen sikre at det er lærerens ansvar og faglige skjønn som skal avgjøre hvilke metoder og virkemidler som skal tas i bruk i undervisningen for å nå kompetansemål og oppfylle skolens generelle samfunnsmandat».

Dette er viktig, fordi i opplæringsloven står det tydelig at «bruk av karakterer må sees i sammenheng med tilpasset undervisning».

Strømøy vingeklipper lærerens handlingsrom helt bevisst.  

Det er valg neste år. Dette skal vi snu. Det er en garanti. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags